για ραντεβού καλέστε μας στο 27210-80667

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

-

Οι παθήσεις της αορτικής βαλβίδας εμποδίζουν τη ροή του αίματος από την αριστερή κοιλία προς την αορτή και το υπόλοιπο σώμα. Οι παθήσεις αυτές διακρίνονται σε συγγενείς (το άτομο γεννήθηκε με αυτές) ή σε επίκτητες. Η αορτική βαλβίδα μπορεί να εμφανίζει στένωση, γεγονός που συνεπάγεται τη μειωμένη ροή αίματος προς την αορτή ή να εμφανίζει ανεπάρκεια που έχει ως συνέπεια την παλίνδρομη ροή του αίματος προς την αριστερή κοιλία.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (περιλαμβάνει αορτικό τόξο & κατιούσα αορτή)

-

Η θωρακική αορτή είναι ένα σημαντικό και μεγάλο αγγείο μέσω του οποίου διοχετεύεται αίμα από την καρδιά προς το σώμα. Το ανεύρυσμα δεν είναι τίποτε άλλο από διόγκωση του τοιχώματος της αορτής που μπορεί να ραγεί ή να χωριστεί στα δύο (διαχωρισμός) και να οδηγήσει σε μοιραία για τη ζωή αιμορραγία.

Διαβάστε Περισσότερα
< 1 2 >