ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς & μεγάλων αγγείων του θώρακα(ανιούσα - κατιούσα αορτή, αορτικό τόξο, πνευμονική αρτηρία)
 • Νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (Ιστική Doppler απεικόνιση - TDI, 2D STRAIN - SPECKLE TRACKING)
 • Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (STRESS ECHO)
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
 • Δοκιμασία (test) κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
 • Holter ρυθμού 24ώρου (Περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία)
 • Holter πίεσης
 • Διερεύνηση επεισοδίων ζάλης & λιποθυμικών - συγκοπτικών επεισοδίων με συσκευή Loop Recorder
 • Aρτηριακή Υπέρταση: Διάγνωση, έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση, θεραπευτική αντιμετώπιση και επεμβατική αντιμετώπιση ανθεκτικών μορφών υπέρτασης (συνεργασία με Ιατρείο Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου Αθηνών)
 • Στεφανιαία Νόσος: Πρόληψη - Θεραπεία, Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου (Risk Stratification),
 • Eπεμβατική αντιμετώπιση με στεφανιογραφία – αγγειοπλαστική ή επέμβαση By Pass​ (συνεργασία με κορυφαία αιμοδυναμικά τμήματα & καρδιοχειρουργικά κέντρα των Αθηνών)
 • Αρρυθμίες - Κολπική μαρμαρυγή: Διάγνωση, εκτίμηση κινδύνου, φαρμακευτική & επεμβατική αντιμετώπιση (συνεργασία με κορυφαία εργαστήρια Ηλεκτροφυσιολογικής Μελέτης των Αθηνών)
 • Βαλβιδοπάθειες: Διάγνωση & φαρμακευτική - επεμβατική αντιμετώπιση
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διάγνωση & αντιμετώπιση
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Προαθλητικός & προσχολικός έλεγχος